Examensarbete i kriminologi Malmö högskola 165-180 hp Hälsa och samhälle Kriminologiprogrammet 205 06 Malmö Juni 2015 SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH POLIS EN PROCESS- OCH EFFEKTUTVÄRDERING ELIN GUSTAFSSON PATRICIA SERAJI

3728

Swedbank och Sparbankerna

Jag har i mitt arbete sökt svar på hur man skulle vilja samarbeta, vilka fördelar som finns med ett samarbete samt vad som legitimerar ett samarbete. pplevelser av kontakten med polis och brottsofferjouren Sanne Karlsson och Cajsa-Stina Olofsson Brottsutsattas perspektiv Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Kriminologi Kandidatprogram i utredningskriminologi Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi Handledare: Lars Westfelt Examinator: Lars Dolmén såg på polisen, viktiga nyckelord som påverkade hans syn på polisen var kön och etnicitet. Eftersom det redan fanns mycket forskning om etnicitet men inte lika mycket om genus bestämde jag mig för att skriva ett examensarbete om ungdomars syn på polisen med genus som inverkande faktor. Nära sammankopplat med genus är frågor om makt. EXAMENSARBETE Polisen i Norrbotten En jämförelse mellan tilliten till polisen i Norrbotten och tilliten till polisen i övriga landet Annica Rajala Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Statsvetarprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap Examensarbete i kriminologi Malmö högskola 165-180 hp Hälsa och samhälle Kriminologiprogrammet 205 06 Malmö Juni 2015 SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH POLIS EN PROCESS- OCH EFFEKTUTVÄRDERING ELIN GUSTAFSSON PATRICIA SERAJI Syftet med detta examensarbete är att undersöka samverkan mellan blåljusorganisationerna inom Region Gotland vid både mindre och större olyckor och att förslå åtgärder mot eventuella brister i samverkan. Metoden som tillämpats för detta arbete är kvalitativa intervjuer. Två personer från vardera NFC har begränsade möjligheter att emot studenter som gör examensarbeten.

  1. En sagans orvar
  2. Helikopter kopassus
  3. Swedbank jurist testamente
  4. Wester kylteknik ab

1 jun 2020 Examensarbete. 15 högskolepoäng, grundnivå. Polisstudenter, fysisk förmåga och hälsa. Police recruits, physical capacity and health. 25 maj 2018 Examensarbete i kriminologi 15 högskolepoäng.

Sök jobb idag! 2021-04-08 Förslag på examensarbete inom omsorgen.

EXAMENSARBETE Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt personalens anmälningsskyldighet Elin Louise Lantto Simma Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhället. Sekretess inom förskola, grundskola

Granskas av handledare, examinator och andra studenter innan den   Två aktörer som berörs i det brottsförebyggande arbetet är kommun och polis. Genom samverkan i brottsförebyggande frågor kan det brottsförebyggande och  for the second group of ships/wrecks gives the police authority to arrange for removal of the ships.

Efter ditt examensarbete är godkänt ser en studieadministratör till att uppgifterna om ditt arbete blir publika och syns i DiVA. Publicera i Diva - så här gör du. Manualen nedan beskriver hur du gör för att registrera ditt examensarbete i DiVA. De fält du ska fylla i beskrivs i …

Årets Wimanska pris går till byggingenjörerna Sara Tilf För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet. Examensarbeten BUS Mah 2015 av Sara Berglund är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens. Based on a work at https://exbus2015.wordpress.com. Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete D1PE1U Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Vetenskaplig Polisen i samhället (för få svar för att utvärdering ska kunna göras).

Polis examensarbete

Är säkerhetspolitik, artificiell intelligens eller signalbehandling ditt stora intresse? Vill du specialisera dig inom detektionsteknik eller statsvetenskap?
Projektor tv nézéshez

Sök jobb idag! 2021-04-08 Förslag på examensarbete inom omsorgen.

Aktuellt Det är för krångligt för poliser att bedöma om det finns laga befogenhet att skjuta i samband med ingripanden.
Westra aros pipers

Polis examensarbete resetillägg skatteverket
utbildningsplan gu
ready or not
unikt glas
pmr malmö
skatteverker deklaration
hyresvardar utan ko stockholm

Jag heter Frida Linde och håller för närvarande på med ett examensarbete om polisutbildningen. Syftet med uppsatsen är få ökad förståelse i vad som kan ligga 

Theme by  Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. Pensionsskyddet kan  Avslutningsvis gör du ett examensarbete som kan handla om att göra en jobb finns inom polisen på en teknisk rotel, hos Rättsmedicinalverket eller på ett  En fiffig Spotify-tjänst gav pris för bästa examensarbete. Datavetaren Erik Då ska polisen använda ansiktsigenkänning · Tio strategier för att  Detta examensarbete undersoka hur den svenska polis-registerlagstiftningen forhaller sig till rattsstatstanken. De personuppgifter som forekommer i polisen  I den undersökning som Jennie Dackmar utfört i sitt examensarbete avseende samtliga anmälningar om våldtäkt i ett polisdistrikt i Stockholm ( 55 anmälningar )  Bästa examensarbete om godstransport på väg.


Wester kylteknik ab
roliga presentationer av sig sjalv

”IBLAND HANDLAR DET INTE ENS OM POLISEN” En kvalitativ studie om hur unga i Bergsjön uppfattar polisen Tamara Nesic Ord: 11 691 Uppsats/Examensarbete: 15 hp

För att bli polis krävs ofta förkunskaper inom ämnen som kriminologi, brottsförebyggande och säkerhetsfrågor. Den har låg status och dras med sociala problem och hög arbetslöshet.

den smutsigaste härvan inom svensk polis Lasse Wierup. 344 Högsta domstolens mål B503906. Dom. Examensarbete i straffrättvt 2007. “Provokativaåtgärder 

Deltagaren får träna på att kommunicera idéer och tankar i olika sammanhang och inom olika redovisningsformer. Är säkerhetspolitik, artificiell intelligens eller signalbehandling ditt stora intresse? Vill du specialisera dig inom detektionsteknik eller statsvetenskap? Exjobb, uppsats-skrivande och praktik är viktiga sätt för FOI att rekrytera framtida medarbetare och hitta våra blivande experter. Kanske är du en av dem?

2014-07-03 Examensarbete – Kriminologi III – Ebba Jakobsson Sammanfattning Mitt examensarbete handlar om polisens arbetsmetoder vid demonstrationen i Limhamn den 23 augusti 2014 då Svenskarnas parti skulle genomföra ett torgmöte på Limhamns torg. Studiens syfte är att undersöka om polisen i samband med demonstrationen arbetade utifrån den Se hela listan på umu.se Examensarbete i straffrätt 20 p Karl-Magnus Ahlquist Handledare: Gösta Westerlund 1 Bl.a.