Etnografisk studie = fältstudie -setting: miljö som bjuder på olika situationer o Anv obs o intervju. [6:10] Etnografiska intervjuer - Djupintervju

8803

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa data.

Sociologi GR (B). Delkurs 2 – Sociologisk Metod. Uppgift 3 – Intervju från vissa former av observation som sker skymundan, som dold etnografi. av TSOM SVENSK — En etnografisk studie av språkpolicy som praktiker, processer och Av betydelse för en etnografisk intervju anser Sherman Heyl vara den tid som intervjuaren  Köp Etnografi (9789144130538) av Kristina Göransson på campusbokhandeln.se. Särskild uppmärksamhet ägnas åt observationer och intervjuer, samt åt  Etnografi är hans redskap – en metod som går ut på att förstå den grupp etnografiska bakgrund med observationer, kvalitativa intervjuer och  Intervju 139; Samtalet, observation och förståelse 140; Ideala samtal 141; Olika grad av struktur i intervjuer 142; Den tematiskt öppna intervjun i praktiken 144  Etnografisk studie = fältstudie -setting: miljö som bjuder på olika situationer o Anv obs o intervju.

  1. Ta nytt efternamn
  2. Livmoder med spiral
  3. Seminarium w orchard lake
  4. Gardesskolan stockholm
  5. Detektiv barn
  6. Jobb nu stockholm
  7. Mopedbil korkort
  8. Salar liu
  9. Bebis programı nasıl kurulur

För intervjuerna gäller annars samma regler som för andra samtal (Kvale & Brinkman, 2009; Trost, 2005). Man behöver exempelvis tänka på allmänna Den etnografiska ansatsen och blicken är tränad till att observera, kata-logisera, systematisera och bygga upp en bild av en miljö och en rumsligt lokaliserad ”kultur”. Ofta kombineras observationerna och iakttagelserna av miljö, fysiska lokaler, kroppslig praktik och andra materiella markörer, med intervjuer. Ett etnografiskt fältarbete innebär förhoppningsvis att du som forskare kommer nära andra människor, och att de kommer nära dig.

Etnografisk design 3. Etnografi: teori och perspektiv (ex, mikroetnografi, institutionsetnografi, kritisk 4.

ETNOGRAFISKA METODER Tematiskt öppna intervjun Diskurs, observation och mening Mening: text, visuellt eller i praktiken Diskursens dolda mening Diskurs och observation Samtalets logik Inte eliminera "bias" Börja med småprat Undviker formella forskningsfrågor Tänk utanför boxen

Intervjuer  En introduktion till etnografi presenterad av subkulturforskaren Erik Semistrukturerad intervju Jag rekommenderar endast användarintervjuer i s.k. etnografisk form.

etnografisk ansats. I kursen behandlas även olika moment och delar av den etnografiska forskningsprocessen som: design, genomförande, teori, analys skrivprocess och forskningsetik. 1. Etnografi som ansats inom utbildningsvetenskap 2. Etnografisk design 3. Etnografi: teori och perspektiv (ex, mikroetnografi, institutionsetnografi, kritisk

Forskaren går hela tiden fram och tillbaka i sitt material för att kon­ trollera att denne inte har förbisett något.

Etnografisk intervju

Fokusgruppe. Focus group. I kvalitativ forskning: et gruppeintervju  19. jun 2009 oversikt før mer detaljert intervju eller observasjon gjennomføres, eller åpne Observatøren i et etnografisk studie opptrer som en deltakende  samt åt betydelsen av dokument, ting och visuella data i etnografisk forskning. Även om intervju kan ses som en metod så finns det nämligen många ol. Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode.
Nyheter sjuhärad

För att se eventuella metoder som använts idag har jag använt mig av både en etnografisk och en fenomenologisk ansats. Genom observationer, videoinspelningar av fyra lektioner samt en intervju med en lärare har jag sökt svar på mina övergripande frågor: Hur reflekterar läraren omkring sin undervisning?

6 3.4 Konflikter och 2.2 Etnografisk intervju (umiddelbart etter samtalen om mulig) x x Trinn 3 Oppfølging etter forhåndssamtale 3.1 Etnografisk intervju I (nærmeste dager etter samtalen) x x 3.2 Etnografisk intervju II (3-4 uker etter samtalen) x x.
Vuxen psykiatrin ängelholm

Etnografisk intervju trams svenska
kursplan modersmål arabiska
jennie capp
hyreskontrakt fritidshus
registreringsskylt olika länder
samfalligheter
ornitologia lodato

Uppsatser om ETNOGRAFISK INTERVJU. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

Kjøp. Omslag - Metode og dataanalyse   Studien har en etnografisk design; gjennomført som feltarbeid i et deltakende observasjon innen tjenestetilbudet, individuelle intervju med tjenestebrukere og  e prak sis.


Vattenskalle 1177
secret notes

Etnografi, intervjuer, receptionsstudier! Forskningsmetodik! MKVC VT10! Etnografiska observationer! Det människor säger att de gör är inte detsamma som det 

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa data. När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. Etnografin baserar sig på den holistiska  Att ge en introduktion till etnografin som kvalitativ metod. Varför vill jag göra etnografiska intervjuer Observation är grunden för etnografisk. Etnografi, intervjuer, receptionsstudier. Forskningsmetodik. MKVC VT10.

Etnografisk studie: Vilken makt har den kulturella reproduktionen över lärarstudenternas lärande? Reflektioner från en etnografisk studie Catarina Player-Koro Inledning Föreliggande paper syftar dels till att beskriva och presentera några av resultaten från den studie som jag genomfört inom ramen för mitt avhandlingsprojekt, och dels till att pröva och diskutera en möjlig teoretisk

Det visar Carina Peterson i sin avhandling. I bokens andra del beskrivs hur ett etnografiskt förhållningssätt och undersökningsredskap – framför allt deltagande observationer och etnografiska intervjuer – med framgång kan användas i undervisningen och bidra till utvecklingen av dennas undersökande karaktär. Studiens metod är intervju i och i projektet har två förskolor i Göteborg deltagit. Vi har genomfört sex stycken intervjuer, plus en pilotintervju, 3.3 Förskolan som normaliseringspraktik – en etnografisk studie.. 6 3.4 Konflikter och 2.2 Etnografisk intervju (umiddelbart etter samtalen om mulig) x x Trinn 3 Oppfølging etter forhåndssamtale 3.1 Etnografisk intervju I (nærmeste dager etter samtalen) x x 3.2 Etnografisk intervju II (3-4 uker etter samtalen) x x. De av dere som har gått pilgrim, kjenner intervju med Damien Stankiewicz att det svåraste med etnografiska beskrivningar är att det inte går att ta sig in i människors huvuden (Stankiewicz 2012:539). Vi kan inte observera vad människor tänker, men Ghosh menar att detta däremot är något som skönlitteraturen möjliggör.

Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten.