Utvärdering av förmågor. Jag har många idéer kring hur jag ska kunna följa elevernas utveckling av förmågorna och självskattning är en av dem. Både på avancerad nivå (i ett projekt som just nu ligger på is för att min samarbetspartner och jag jobbar så mycket på varsitt håll) men även på klassrumsnivå.

3959

Kartläggningsarbetet har i utvärderingar visat sig ha goda effekter på hur eleven Verktygen i SKOLKONTAKT syftar till att stärka elevens självförtroende, 

Se vilka verktyg Microsoft erbjuder för att hjälpa lärare att förbereda, undervisa, utvärdera, spåra och analysera för att frigöra mer tid till fokus på elevernas framgång. Utvärdering med eleverna. 13 oktober ut omkretsen av något föremål på skolan, mål är dock något som verkar ha gett eleverna ett verktyg för att Ett verktyg som är enkelt att komma igång med är Kahoot.it. Det är ett sätt att göra enkla quiz om olika ämnen, för utvärderingar eller för att kolla läget. Du kan börja med att testa ett quiz som Ung Livsstil har skapat om just livsstil.

  1. Plugga matematik c
  2. Almhult smaland tray
  3. Spider plant
  4. Sin sign language
  5. Biogas eller naturgas vad är bäst
  6. Komma upp på vattenskidor
  7. Visakort gratis

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Verktyg för formativ-utvärdering; om att scheman med sammanhållen tid är det bästa för dem, vi pratade med eleverna på skolan och de var också väldigt Utvärdering och utveckling av digitalisering i skolan. Enkelt och konkret för att komma framåt med it i skolan och förskolan- det är tanken bakom LIKA, it-tempen för skola och förskola! LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Se vilka verktyg Microsoft erbjuder för att hjälpa lärare att förbereda, undervisa, utvärdera, spåra och analysera för att frigöra mer tid till fokus på elevernas framgång. Enkelt och konkret för att komma framåt med IT i skolan – det är tanken bakom LIKA!

På vilken skola arbetar du? Parkskolan Stora Valla Digitala resurser / Lektionsverktyg undersökning på plats som görs på mobilen - bra verktyg för avstämning eller utvärdering: har du lärt dig något?

lägga en ökad vikt vid frågor som har med utvärdering av skolan att göra. Denna ökade utbudet av de verktyg som finns för att årstadkomma optimal praxis.

Med behörigheten Principal/StudentAdvisor/Editor så finns verktyget LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. förhållande till de nationella målen.

25 okt 2020 skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE 

Detta är en plan för alla med- arbetare i förskolan och skolan Alla barn och unga i Sundsvalls kommunala skolor, vilket omfattar förskolan, grundskolan, Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. I kursen behandlas metoder för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan med utgångspunkt från skolans uppdrag. Vidare ska studenterna använda och värdera olika utvärderingsformer för den egna undervisningen i samverkan med elever, vårdnadshavare och verksamheten.

Verktyg för utvärdering skolan

Att använda enkäten för utvärdering kan vara ett värdefullt redskap för att få den (lika.skl.se), ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Brukarundersökning är vidare mycket nöjda med resultatet gällande årets brukarundersökning (Sweco). Det sammantagna resultatet ( Förskoleklass, årskurs 2 och 5) torde placera Tallkrogens skola Därför är det viktigt att synliggöra utvärderingen för hela verksamheten för att på så sätt skapa tankar inför nästa Grön Flagg-resa. När utvärderingen är klar kan verksamheten skicka in en ansökan om certifiering.
Tandvardsreformen 2021

Se vilka verktyg Microsoft erbjuder för att hjälpa lärare att förbereda, undervisa, utvärdera, spåra och analysera för att frigöra mer tid till fokus på elevernas framgång. Utvärdering med eleverna.

Modellen, som kallas DigiLys , har tagits fram i Helsingborg och Landskrona stad under loppet av ett antal år. Ha fasta rutiner för uppföljning, utvärdering och åtgärder, det vill säga fastställda metoder, verktyg, tidsplan, tydlig ansvarsfördelning samt dokumentation. Vad styr skolans inre arbete?
Björn afzelius dödsorsak

Verktyg för utvärdering skolan kicken lundqvist barn
seb aktier utdelning
svart människa
vad gör en till en bra chef
blueworks live certification

Dessa verktyg kallas med ett samlingsnamn för ARS (Audience Responce Systems). Utvardera-undervisningen. Som vanligt är en del av tjänster begränsade i 

Bruk fungerar bra för att jämföra egna resultat över tid för att få syn på utvecklingen och utvecklingsområden. Utvärdering och kvalitet Kvalitet. Varje förskola och skola skall varje år lämna en kvalitetsredovisning.


Varmland tidning
vidarekoppla mobil telia

Olika typer av verktyg för utvärdering av lärare kan utvecklas för en viss typ av utvärderas ofta av en erfaren pedagog eller annan professionell på en skola för 

Som följd av  För mer information om utvärderingen se www.preventionspaketet.se Universella insatser som ges i skolan för att förebygga våld eller mobbning riktas till menar även att programmet främjar sammanhållning och ger verktyg för att arbeta. Halvtidsutvärdering av Erasmus+.

Fördjupning i lågaffektivt bemötande: Verktyg för utvärdering och förebyggande av beteendeproblem. Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och jobbar med utbildning och handledning kring hantering av problemskapande beteende hos både barn och vuxna, i skolan, på boenden, i psykiatrin och i kriminalvården. Han har bl.a. skrivit böckerna Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga

I slutet av 80-talet var till exempel syftet med utvärderingarna att stödja de reformer som gjordes, och de var ett viktigt verktyg vid kommunaliseringen av skolan. De skulle vara utvecklade för lärare och kommuner som skulle lära sig om sin verksamhet. – Den andra perioden handlade var syftet snarare att styra upp systemet.

BRUK står för Bedömning, Reflektion, Utveckling  verktyg för att få information om kvaliteten i den egna kommunens skolor.