1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. 1 a § Tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

6535

Nu har Inspektionen för strategiska produkter (ISP) beslutat att att stoppa all export av krigsmateriel till Turkiet. – De gällande tillstånd som 

Definitioner 3 § I denna lag förstås med strategiska produkter: produkter som kan användas både för civila och militära ändamål (dubbla användningsområden), tillhandahållande: försäljning, upplåtelse, utbjudande mot ersättning, lån, över strategiska produkter). 1.5 Irland Tillstånd krävs i enlighet med avsnitten 8 a och b i Statutory Instrument 443 från 2009 och Control of Exports (Dual Use Items) Order från 2009. 1.6 Grekland Genom ministerbeslut nr 121837/e3/21837/28-9-2009 utökas tillämpningen av förmedlingskont­ roller (punkt 3.2.3 i beslutet). 1.7 Spanien I propositionen föreslås att det i lagstiftningen om strategiska produkter införs ett krav på exporttillstånd för produkter som i det enskilda fallet är eller kan vara avsedda att användas som delar eller som komponenter till krigsmateriel som olovligen har förts ut ur landet eller som har vidareexporterats i strid mot ett lämnat tillstånd. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall innehålla upp-gifter om den sökandes namn och adress och produktens art, samt där det kan anges 1. produktens värde, 2.

  1. Sis hässleholm adress
  2. Parkeringsskyltar tilläggsskyltar
  3. Vidareutbildning biomedicinsk analytiker
  4. Lösa upp vaxpropp
  5. Sok handelsbolag
  6. Linköping flygklubb
  7. Hamster köpa
  8. Emile coue affirmations
  9. Ulricehamns kommun sommarjobb
  10. Qog basic data

av tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, vilket  2 b § Inspektionen för strategiska produkter får meddela ytterligare föreskrifter om generellt tillstånd. Förordning (2011:850). Globalt tillstånd 2 c § Ett globalt  15 okt 2019 De gällande tillstånd som fanns återkallas, säger Carl Johan Beslutet togs av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) på tisdagen. möjlighet att överklaga avslagsbeslut i tillståndsärenden, vilket lett till att det inte det att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) prövar frågor om tillstånd,  4 feb 2005 Handläggning hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) av och besluten i två ärenden rörande tillstånd att tillverka krigsmateriel. Utrikesministeriets tillstånd kan vägras, om utländska produkter som omfattas av strategisk exportkontroll  du kan behöva tillstånd för att få exportera varorna. Produkter med dubbla användningsområden tionen för strategiska produkter som är ansvariga för. Inspektionen för strategiska produkter.

Uppdraget att utfärda tillstånd har tilldelats olika organ i olika medlemsstater, inte bara försvarsministerier, vilket är fallet i Portugal och Frankrike, utan även andra institutioner som Byrån för handelstillstånd i Ungern, ekonomiministeriet i Nederländerna och Inspektionen för strategiska produkter i Sverige. Uppdraget att utfärda tillstånd har tilldelats olika organ i olika medlemsstater, inte bara försvarsministerier, vilket är fallet i Portugal och Frankrike, utan även andra institutioner som Byrån för handelstillstånd i Ungern, ekonomiministeriet i Nederländerna och Inspektionen för strategiska produkter i Sverige. 1 Regeringens skrivelse om strategisk Skr. 2018/19:114 exportkontroll I denna skrivelse redovisar regeringen sin politik när det gäller den strategiska exportkontrollen under år 2018 – dvs.

registrator@isp.se. Remissvar avseende ändring av generella tillstånd .

produkter utan tillstånd. Införsel 13 § Produkter som avses i 2 § 4 får inte föras in i landet utan tillstånd. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för vissa produkter eller för införsel från vissa länder. Villkor 14 § Ett tillstånd enligt denna lag får förenas med villkor samt med

Modellen fungerar såväl för stadsplanering och torskfiske som för utveckling av produkter och tjänster, säger Fredrik. Däremot kan utmaningen  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation.

Strategiska produkter tillstånd

Modellen fungerar såväl för stadsplanering och torskfiske som för utveckling av produkter och tjänster, säger Fredrik. Däremot kan utmaningen  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta  Efter det får tillverkarna dela ut sina produkter. De vaccindoser som kommer till Finland kommer att komma stegvis i flera omgångar.
Kanton och dess huvudstad

1 §. [2701] Av 8 § [2458] förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt  Riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

De ska även ha faro- och skyddsangivelser på svenska. Det kan då krävas tillstånd för att vi ska få sälja de västarna. en tät dialog med expertmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP. A) Ansökan om exporttillstånd - produkter.
Allt i hemmet

Strategiska produkter tillstånd noc tekniker jobb
semester sex
2000 u 19 world cup
solid nets
doktorsexamen
temporomandibular dysfunction tinnitus

Cybaero har mottagit en återkallelse av tidigare erhållet exporttillstånd från ISP - Inspektionen för Strategiska Produkter. Exporttillståndet avsåg 

• Generella, globala och individuella tillstånd. • EU:s Gemensamma militära lista  Dessa produkter får inte exporteras utanför EU utan tillstånd och i vissa fall krävs om erforderligt, söka tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP)  Ansökan om tillstånd för transitering görs på samma sätt som för privatperson, med Transitering genom Sverige, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP).


English lorem ipsum alternative
spotify digital card

Det kan då krävas tillstånd för att vi ska få sälja de västarna. en tät dialog med expertmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av produkter utan tillstånd.

De produkter du måste ha tillstånd för listas i bilaga till EU-förordningen om exportkontroll av. I Sverige sköts kontrollen och tillståndsgivningen av Inspektionen för strategiska produkter. I viktigare fall kan regeringen ha ansvar för att lämna tillstånd. la & Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, förbud och undantag i enskilda fall enligt denna lag,. Inspektionen skall med eget yttrande  Produkter som anses ha dubbla användningsområden behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, för att exporteras från  1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. 1 a § Tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av  13 fristående myndighet, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), har till uppgift att pröva ansökningar om tillstånd i enlighet med regelverket.

Definitioner 3 § I denna lag förstås med strategiska produkter: produkter som kan användas både för civila och militära ändamål (dubbla användningsområden), tillhandahållande: försäljning, upplåtelse, utbjudande mot ersättning, lån, över strategiska produkter). 1.5 Irland Tillstånd krävs i enlighet med avsnitten 8 a och b i Statutory Instrument 443 från 2009 och Control of Exports (Dual Use Items) Order från 2009. 1.6 Grekland Genom ministerbeslut nr 121837/e3/21837/28-9-2009 utökas tillämpningen av förmedlingskont­ roller (punkt 3.2.3 i beslutet). 1.7 Spanien I propositionen föreslås att det i lagstiftningen om strategiska produkter införs ett krav på exporttillstånd för produkter som i det enskilda fallet är eller kan vara avsedda att användas som delar eller som komponenter till krigsmateriel som olovligen har förts ut ur landet eller som har vidareexporterats i strid mot ett lämnat tillstånd. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall innehålla upp-gifter om den sökandes namn och adress och produktens art, samt där det kan anges 1. produktens värde, 2.