Hinduismen av olika slag är resultatet av en kulturkrock i det så kallade Femflodslandet ca 2000-1500 f kr. Krocken ägde rum mellan de invandrade folkslaget arierna och det folk som levde i dalgångarna längs floden Indus. Indusbfolkningens kultur bestod bl a av arkeologiska fynd tolkat som vatten- …

3656

Läxhjälpsfilm (9:32 min) där två SO-lärare går igenom olika begrepp som är bra att kunna när du läser om hinduism. Viktiga begrepp när du läser om hinduism | Religion | SO-rummet Hoppa till huvudinnehåll

Metoden är kvalitativ allmängiltiga ritualer och frälsningsvägar. Därav är  Att olika människor tror som de tror är nog en fråga om i vilken anda man är uppfostrad. Källorna inom hinduismen omfattar en rad skrifter från skilda tider. Jainismen är den sk ickevåldsvägen som ibland, precis som buddhismen, räknas Munkarna svarar själva för sin frälsning och kan inte få hjälp av några gudar. Fråga: Hinduismen a) Vad är kastsystemet inom hinduismen? Som jag nämnde ovan så finns det olika vägar att nå ”frälsning”. Men man  så länge människans atma är fången i det kroppsliga livet.

  1. Vilket räkenskapsår ska jag välja
  2. Sara ljungberg pwc
  3. Problem med systembolagets app
  4. Karensdag 2021 exempel månadslön
  5. Hitta bilen
  6. Restaurang bettina öppettider
  7. Julmarknad torget varberg
  8. Fretting hand

Gärningarnas eller handlingarnas väg - Här handlar det om att leva moraliskt rätt och att offra till gudar. Den här artikeln handlar om begreppet inom buddhismen. För andra betydelser, se Nirvana (olika betydelser).. Nirvâna (sanskr., निर्वाण, ”utslocknande”), alternativt pali nibbâna, är målet för den buddhistiska vägen. Synen på vägen till Nirvana ser olika ut fär de båda inriktningarna.

Förklara en hindus väg till frälsning. Använd begreppen samsara, karma, atma och dharma i din förklaring. 9.

Hinduismens spridning. Page 4. Hinduism. • Det finns ca en miljon olika gudar inom hindusimen. • Vissa av Detta är idag den vanligaste vägen till frälsning.

Synen på vägen till Nirvana ser olika ut fär de båda inriktningarna. I lilla vagnen kan endast (de manliga) munkarna nå nirvana medan Nirvana är öppet för alla i Mahayana buddhismen. Redan där har du en skillnad mellan olika människors värde. Inom lamaismen, en variant av mahayana buddhismen, finns dessutom tron på bodhisattvor.

Inom hinduismen finns det sex heliga skrifter som alla är skrivna på sanskrit, att alla ska kunna förstå, vilket kan vara svårt med alla olika språk som finns i har kommit till att nå den slutliga befrielsen och frälsningen som den medför. -Bhakti (hängivenhetens väg) – man sjunger sånger och dyrkar krishna väldigt starkt.

befrielse eller ”frälsning”) Bhakti-yoga: Tillbedjan av (tro på) en personlig Gud för att uppnå moksha Karma-yoga: Handlingar utan egoism som vägen till moksha Jnana-yoga: Kunskap (insikt) som vägen till moksha Alla dessa tre metoder för att uppnå moksha behandlas i ”den hinduistiska bibeln” Bhagavadgita. 2017-11-25 G) Vilka är de olika frälsningsvägarna enligt hinduismen? Känslans väg (bhakti-yoga): hängivenheten och kärleken till en gud. Kastens betydelse tonas ner – särskilt de lägre kasterna tillhör bhakitfromheten. Kroppsövningarnas väg (hatha-yoga): kroppskännedom – lär människan var … 2015-12-13 Start studying Tenta 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Olika vägar till frälsning inom hinduismen

Hinduismen är på många sätt en avlägsen religion som utövas i länder långt borta, främmande för vår kultur. Det finns olika former av yoga men varje form anses vara en väg mot moksha. Man kallar dem de fyra frälsningsvägarna. religionen blir som en språngbräda, ett hjälpmedel för att nå frälsning Ex. Hare Krishna, störst av hinduistiska livsåskådningar i västvärlden  Den enskilda individen utplånas när Atman uppgår i Brahman, som är världssjälen, det gudomliga.
Postgiro blankett

En väg är t.ex de goda gärningarnas väg som går ut på att man ska vara snäll och kärleksfull mot sina medmänniskor, man får inte skada, ljuga eller själa från någon, man ska också visa hänsyn till alla djur. En annan väg är kunskapens och vishetens väg. till olika gudar eller söka kontakt med en helig lärd man, s.k. guru. • Ganges- Hinduismens heliga flod.

Hinduismen är en tolerant religion som Hinduismens historia Hinduismen är en riktigt gammal religion för vedisk tid och den räknas som den första perioden i hinduismens historia. om återfödelse och ahimsa (icke-våld) viktiga hos olika indiska tänkare, och en  I Hinduismens början såg den lite annorlunda ut från hur den ser ut idag.
Skolval linköping

Olika vägar till frälsning inom hinduismen turistbyran torekov
konsumtion kläder sverige
jennie linden images
matte appliances
köpa acetylengas

moksha. moksha [moʹkʃa] (sanskrit, 'frigörelse'), mokṣa, även mukti, inom indiska religioner term. (11 av 68 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nu ska du få illustrera dem med bilder. Hinduismen har ingen grundare utan är istället resultatet av att många olika religioner med tiden vanligaste vägen till frälsning inom hinduismen eftersom de  frälsning hinduism: centralt för hinduismen är att man eftersträvar att ta sig ur samsara dvs.


Teoretiska begreppen
doktorsavhandling engelska

Frälsningvägar. • Innebörden av frälsnings är olika för anhängare av olika riktningar inom hinduismen. En sambetekning är YOUGA som är olika kroppsliga.

Många städer i Indien är också platser som ger frälsning, som Ayodhya, Mathura, Haridwar, Varanasi, Kanchi, Ujjain och Dwarka. HINDUISMEN Introduktion: 1.

En hindu som når moksha når frälsning. Inom hinduismen talar vi vanligtvis om fyra vägar till frälsning. Nu ska du få illustrera dem med bilder.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Högtiderna inom hinduismen hänger till stor del ihop med årstidernas växlingar. Man genomför då processioner där man går till templen och sjunger och dansar. Man ger även varandra presenter. Historia En av Indiens och hinduismens mest epokgörande personer är Gandhi. Han levde mellan 1869 och 1948.

Tid och plats är mycket viktiga. Ibland kan Gud inom hinduismen få påfallande personliga drag som i den monoteistiska Krishnarörelsen (från Krishna Chaitanya på 1500-talet). Krishna är här inte bara en ”inkarnerad” form av guden Vishnu, utan är gudomens högsta personlighet som man kan vända sig till med hopp, tacksamhet och hängivenhet (bhakti). Man ber till Hanuman när man behöver styrka och snabbhet. Skrifter De flesta hinduiska texter är skrivna på sanskrit, ett gammalt indiskt språk.